به گواهینامه پهپاد نیاز داری؟!!! به آکادمی ایـــرسا مراجعه کن!
0
09385004142
محتوای پهپاد در حمل و نقل
drone-jobs-transportation

مشاغل پهپاد: ۸- پهپاد در در حمل و نقل

استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در بخش حمل و نقل به سرعت در حال رشد است. یک مطالعه در سال 2018، که توسط انجمن آمریکایی مقامات بزرگراه و حمل و نقل ایالتی (AASHTO) انجام شد، نشان داد که 35 ایالت ...