به گواهینامه پهپاد نیاز داری؟!!! به آکادمی ایـــرسا مراجعه کن!
0
09399404168
محتوای پهپادها در کشاورزی
drone-jobs-agriculture

مشاغل پهپاد: ۷- پهپادها در کشاورزی

کشاورزان چند سالی است که از هواپیماهای بدون سرنشین استفاده می کنند تا با بررسی محصولات خود به افزایش محصول کمک کنند تا ببینند کدام مناطق نیاز به توجه بیشتری دارند. استفاده از پهپاد برای انجام این نوع کارها بسیار ...