به گواهینامه پهپاد نیاز داری؟!!! به آکادمی ایـــرسا مراجعه کن!
0
09385004142
محتوای UAS laws in Iran
IMG_2083

Drone laws in Iran

UAV laws in Iran Regulations for Remotely Guided Aircraft (UAVs) ( CAD-9060) Drone laws in Iran/UAS laws in Iran Download If you want to register your UAV in Iran, click here Click here if you want to get a UAV ...