به گواهینامه پهپاد نیاز داری؟!!! به آکادمی ایـــرسا مراجعه کن!
0
09385004142
محتوای پهپاد در سینما
drone-jobs-filmmaking

مشاغل پهپاد: ۳- پهپادها در فیلمسازی

بیشتر و بیشتر شاهد نماهای هوایی فراگیر در فیلم ها، برنامه های تلویزیونی و مستند هستیم، و دلیلی هم برای آن وجود دارد – با استفاده از پهپاد، تولیدکنندگان اکنون می توانند نماهای هوایی زیبایی دریافت کنند که قبلاً مقرون ...