به گواهینامه پهپاد نیاز داری؟!!! به آکادمی ایـــرسا مراجعه کن!
0
09385004142
محتوای پهپاد در ساخت و ساز، پهپاد در معادن، پهپاد در صنعت
drone-jobs-construction

مشاغل پهپاد: ۲- پهپاد در ساخت و ساز / معدن / مصالح

خلبانان هواپیماهای بدون سرنشین با انجام بررسی‌هایی که به شرکت‌ها کمک می‌کند تا جنبه‌های مختلف عملیات خود را از حجم و مکان دقیق انبارها، پیشرفت کار در مکان‌های مختلف پروژه و شرایط ایمنی در ردیابی کنند، به این صنایع کمک ...