به گواهینامه پهپاد نیاز داری؟!!! به آکادمی ایـــرسا مراجعه کن!
0
09385004142
محتوای شیوه نامه بکارگیری پهپاد
IMG_2083

مقررات پهپادها، شيوه نامه ۹۰۶۰

دستورالعمل هاي هواپيمايي كشوري Civil Aviation Directives (CAD) شيوه نامه 9060 CAD 9060 امروزه استفاده از پرنده هاي هدايت پذير از دور یا پهپادها و ملاحظات نظارتي مربوطه، يك موضوع رو به توسعه براي عموم مردم و ارائه دهندگان برخي ...