به گواهینامه پهپاد نیاز داری؟!!! به آکادمی ایـــرسا مراجعه کن!
0
09385004142
محتوای ثبت پهپاد
۲۰۲۱۰۹۱۸_۲۰۴۲۱۲-۴۵۰×۶۰۰

راهنمای ثبت پهپاد در سامانه هواپیمایی کشوری و پلاک پهپاد

چگونه پهپاد خود را پلاک کنیم: راهنمای ثبت پهپاد در سامانه هواپیمایی کشوری و پلاک پهپاد   با توجه به لزوم شناسایی و شناسنامه دار کردن پهپاد های غیرنظامی، سازمان هواپیمایی کشوری همه کاربران را ملزم به ثبت پرنده و ...