به گواهینامه پهپاد نیاز داری؟!!! به آکادمی ایـــرسا مراجعه کن!
0
09385004142
محتوای آکروباسی
۶۵۴۶۵۸۴۶۲۱۶۵۱

نمایش تیم آکروباتیک ردبول

تیم سه نفره هواپیماهای رادیو کنترلی آکروباتیک ردبول نمایشی عالی را در Meeting Lodrino سوئیس برگزار کردند