1
 • A

   به شما اطلاعات مفید در مورد مقررات و محدودیت های پرواز در مناطق مختلف را می دهد. 

 • B

  سیستم موقعیت یاب جغرافیایی است.

 • C

  سیستم بازگشت پهپاد به نقطه مبدا است.

 • D

  سیستم جهت یابی در پرنده های بدون سرنشین است.