1
 • A

  به سطح آب نزدیک نشدن به‌خاطر اختلال سنسورهای اواتراسونیک

 • B

  قبل از رسیدن باتری به ۳۰٪ از روی آب پرنده را به خشکی برسانید.

 • C

  در هنگام دور شدن در ارتفاع بالاتری قرار بگیرید تا ارتباط با رادیو حفظ شود

 • D

  بصورت مداوم فیلمبرداری نکنید