1
 • A

  چک کردن مکانیکی اجزا و اطمینان از سلامت آن

 • B

  چک کردن الکترونیکی و سیستمی (سنسورها، GPS، قطب‌نما، شدت سیگنال فرستنده-گیرنده‌ها، عدم اخطار باتری و زیرسیستم‌ها، دستگاه رادیو کنترل، IMU و …

 • C

  چک کردن مداوم، پرواز در خط دید و‌ بدون مانع بین خلبان و‌ پرنده

 • D

  چک کردن باطری و حافظه دستگاه