1
 • A

  باد شدید

 • B

  میدان مغناطیسی قوی

 • C

  پرواز بر روی سطح آب

 • D

  قرار گیری در نزدیکی اشیاء پلاستیکی