به گواهینامه پهپاد نیاز داری؟!!! به آکادمی ایـــرسا مراجعه کن!
0
09385004142
محتوای قوانین و مقررات پهپاد
فاقد تصویر شاخص

NFZ به چه معناست؟

1 2